Vpišite podatke o iskani osebi:Naslov: Ulica 15. maja 4, 6000 Koper
Upravitelj: Marjetica Koper, d. o. o.
Pokopni prostori:
 • Enojni parkovni grobovi: 2370
 • Družinski grobovi in grobnice: 819
 • Žarni grobovi: 654
 • Otroški grobovi: 152
 • Žarne niše: 287
 • Razširjeni grobovi: 325
 • Četvorni grobovi: 1
 • Enojni parkovni grobovi: 593
 • Dvojni parkovni grobovi: 68
 • Skupno število pokopnih prostorov: 5269

Urnik:

Poletni čas
06:00 - 20:00
Zimski čas
07:00 - 18:00

Obvestilo:

Za naročilo pogrebno pokopaliških storitev nas lahko pokličete od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure na našo telefonsko številko 05 6633727 ter 05 6633724. Uradne ure pokopališke službe so od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure.

Na voljo imate tudi našo dežurno službo za prevoz pokojnikov, ki deluje 24 ur na dežurni številki 031 681 484.

Pokopališča na območju občine Koper: • KOPER
 • BERTOKI
 • BORŠT
 • ČRNI KAL
 • ČRNOTIČE
 • DEKANI
 • DOL
 • GABROVICA
 • GAŽON
 • GRADIN
 • HRASTOVLJE
 • HRVATINI
 • HRVOJI
 • KASTELEC
 • KOLOMBAN
 • KOŠTABONA
 • KRKAVČE
 • KUBED
 • LABOR
 • LOPAR
 • MAREZIGE
 • MOVRAŽ
 • OSP
 • PRAPROČE
 • PREDLOKA
 • PODGORJE
 • PODPEČ
 • POPETRE
 • POMJAN
 • PUČE
 • RAKITOVEC
 • PLAVJE
 • PREGARA
 • SMOKVICA
 • SOČERGA
 • STEPANI
 • SV.ANTON
 • ŠKOFIJE
 • ŠMARJE
 • TINJAN
 • TREBAŠE
 • TRSEK
 • TRUŠKE
 • ZANIGRAD
 • ZAZID

Upravljalec in izvajalec pogrebnih storitev na navedenih pokopališč je Javno podjetje Marjetica Koper, d. o. o..

Na določenem pokopališču se pokopava:
 • vse umrle z območja, za katere je pokopališče namenjeno,
 • umrle iz sosednjega naselja ali kakšnega drugega kraja, če je umrli pred smrtjo tako želel, oziroma če tako želijo svojci umrlega, ki imajo po zakonu pravico izbirati pokopališče.

Pogrebno pokopališka dejavnost

Naša pogrebno pokopališka enota ima dolgoletno tradicijo opravljanja pogrebnih ter pokopaliških storitev. V težkih in bolečih trenutkih je težko sprejemati pomembne odločitve, zato vam bomo stali ob strani pri urejanju dokumentacije in pripravi na pogrebno slovesnost.

Navodila v primeru smrti – smrt na domu
Svojci umrlega morajo o smrti na območju Mestne občine Koper obvestiti dežurnega zdravnika oziroma mrliškega oglednika pri pristojni zdravstveni ustanovi. Dežurni zdravnik ali mrliški oglednik opravi mrliški pregled in izda potrdilo o smrti. Nato morajo svojci poklicati dežurno pogrebno službo Marjetice Koper (telefon 031 681 484) ali center za obveščanje 112 in se dogovoriti za prevoz pokojnika.

Ob prevzemu pokojnika na domu pogrebni službi izročimo potrdilo o smrti pokojnika in njegovo osebno izkaznico. Ko je pokojnik pripeljan v pokopališke prostore, lahko svojci naročijo pogreb. Pokojnik do pogreba ne sme ležati doma (Odlok o pogrebni dejavnosti, številka K3527-2/99). Po zakonu mora od smrti do pokopa preteči najmanj 36 ur.

Navodila v primeru smrtu – smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov
Po obvestilu svojcem smrti iz bolnišnice ali iz doma starejših občanov, morajo svojci prevzeti vse pokojnikove stvari v bolnišnici, v kateri je bil pacient sprejet. V kolikor je pokojnik umrl v domu starejših občanov, svojci prevzamejo osebne stvari v upravi doma. Na območju Mestne občine Koper pokojnika prepeljemo v naše pokopališče. Ko je pokojnik v pokopaliških prostorih, lahko svojci naročijo pogreb, upepelitev, prevoz v drug kraj in vse ostalo.

Naročilo pogrebno pokopaliških storitev
Za naročilo pogrebno pokopaliških storitev nas lahko pokličete od ponedeljka do sobote od 8. do 12. ure na našo telefonsko številko 05 6633727 ter 05 6633724. Uradne ure pokopališke službe so od ponedeljka do sobote od 8. do 12. ure. Na voljo imate tudi našo dežurno službo za prevoz pokojnikov, ki deluje 24 ur.

V sprejemni pisarni se lahko dogovorite o:
 • kraju, dnevu in uri pogreba,
 • vrsti pogreba: s krsto ali žaro ali raztros (na morju ali polju),
 • poslovitvi od pokojnika pred upepelitvijo,
 • izbiri pogrebne opreme,
 • naročilu vencev, žalnih šopkov, fotografiranja, snemanja pogreba,
 • dodelitvi grobnega prostora in sklenitvi najemne pogodbe za grobni prostor,
 • enkratni vrtnarski ureditvi,
 • kamnoseški ureditvi groba in postavitvi spomenika,
 • prevozu pokojnika v drugi kraj v Sloveniji ali tujini,
 • objavi osmrtnice.

Ceniki

CENIK POGREBNIH STORITEV, KI JIH NUDI JAVNO PODJETJE MARJETICA KOPER, D.O.O. - S.R.L.

Pogrebne storitve Cena
hladilnice- dnevno (dnevi pavšal) 14,29 EUR
Dvig in prenos pokojnika s kraja smrti (prenos pokojnika s kraja smrti do vozila, voznik in spremljevalec) 37,97 EUR
Dvig in prenos pokojnika s kraja smrti (klic iz 112, 113)(prenos pokojnika s kraja smrti do vozila, v ceni všteta voznik in spremljevalec) 73,44 EUR
Delo s pokojnikom (ureditev pokojnika-umivanje, preoblačenje, česanje, britje) 68,39 EUR
Delo z obduciranim pokojnikom (ureditev pokojnika-umivanje, preoblačenje, čiščenje, britje) 92,13 EUR
Delo s pokojnikom - nalezljive bolezni (ureditev pokojnika-umivanje, preoblačenje, česanje, britje) 359,12 EUR
Uporaba nosil ali krste za pobiranje (nosila ali krsta za pobiranje, transportna vreča ali vreča za ponesrečence) 16,82 EUR
Uporaba obducijske sobe - dnevno (priprava, uporaba, opravljanje, čiščenje) 53,71 EUR
Izklop in zasutje groba ter prva ureditev-POKOP s krsto (priprava zaboja za zemljo, izklop, zasutje, ureditev gomile ter položitev cvetja, pospravljanje) 140,94 EUR
Izklop in zasutje groba ter prva ureditev-POKOP z žaro (priprava, izklop, zasutje, ureditev groba ter položitev cvetja, pospravljanje) 80,33 EUR
Pogrebni protokol-krsta (pokojnik leži v vežici v škocjanu-pogreb Škocjan in Bertoki) 223,18 EUR
Pogrebni protokol-krsta-zunaj (izven škocjanskega in bertoškega pokopališča) 170,26 EUR
Pogrebni protokol - žara (žara v vežici v Škocjanu - pogreb Škocjan in Bertoki) 171,09 EUR
Pogrebni protokol - žara - zunaj (izven škocjanskega in bertoškega pokopališča) 133,53 EUR
Najem žalne sobe 50,08 EUR
Najem vežice (dnevni pavšal) 35,89 EUR
Ekshumacija - do 10 let 634,28 EUR
Ekshumacija - nad 10 let 342,18 EUR
Razstros pepela - anonimni 87,63 EUR
Razstros pepela - z moštvom 171,09 EUR
Razstros pepela v morje (najem žare za raztros, moštvo s protokolom, urejanje dokumentacije, lokalni prevoz) 333,83 EUR
Cinjenje krste 25,04 EUR
Pristojbina za enkratno uporabo parkovne ureditve za razstros pepela 83,46 EUR
Odpiranje in zapiranje žarne niše ali žarnega groba 25,04 EUR
Poglobitev groba 33,38 EUR
Grobnica - odpiranje in zapiranje 104,32 EUR
Grobnica - prelaganje 229,51 EUR
Druge pogrebne storitve Cena
Pogrebec 10,43 EUR
Grobar 10,47 EUR
Voznik - urejevalec pokojnikov 12,52 EUR
Spremljevalec 11,68 EUR
Vrtnar 10,47 EUR

Opombe:
Pogrebni protokol zajema (iz vežice v Škocjanu):
 • ozvočenje na žalni ploščadi,
 • vse storitve pogrebnega moštva,
 • najem vežice,
 • prevoz vencev (1 voziček),
 • prevoz pokojnika.


Drugi pogrebni prevozi Cena
Enkratna uporaba vozila na območju Mestne občine Koper - pavšal (brez voznika in spremljevalca) 39,93 EUR
Prevozi na km v državi 0,63 EUR
Prevozi na km v tujini 1,00 EUR
Ura čakanja pogrebna vozila (brez voznika in spremljevalca) 14,29 EUR

Opombe:
 • storitve se zaračunavajo po dejanskih materialnih stroških ter po efektivni porabi delovnega časa.


Splošne opombe:
Za interventno delo (ne velja za izvajanje pogrebne svečanosti) izven delovnega časa se povečajo cene:
 • za delo ob nedeljah in praznikih - za 100%,
 • za delo med 22.00 in 07.00 uro (vsak dan) - za 100%,
 • za delo ob delavnikih med 15.00 in 22.00 uro - za 50%,
 • za izvajanje pogrebnih svečanosti ob sobotah, nedeljah in praznikih se tarifa za izvajanje pogrebnega protokola poveča za 50%,
 • zaščitna sredstva in ostali materiali (osmrtnice, žalni aranžmaji ipd.) se zaračunavajo po dejanski porabi in prodajnih cenah,
 • prodajne cene pogrebnega materiala se formirajo prosto v odvisnosti od vsake nove nabavne cene,
 • pavšal v točki 1.3.1. se uporablja tudi za prevoze iz bolnišnice v Izoli v Mestno občino Koper.

DDV ni vključen v ceni.


CENIK NAJEMNIN ZA GROBOVE V UPRAVLJANJU JAVNEGA PODJETJA MARJETICA KOPER, D.O.O. - S.R.L.

Prostorov za grobove za klasično obliko grobnega polja: Cena
Enojni grob 21,14 EUR
Dvojni grob 42,28 EUR
Razširjena grobna parcela 63,45 EUR
Grobnica 105,73 EUR
Otroški grob 14,73 EUR
Žarna niša 13,27 EUR
Žarni grob 14,73 EUR
Najemnina za celotno vzdrževanje grobov za parkovni oddelek: Cena
Enojni grob 25,79 EUR
Dvojni grob 51,57 EUR

DDV ni vključen v ceni.


CENIK IZDAJE SOGLASJA ZA GRADBENE ALI KAMNOSEŠKE POSEGE NA GROBOVIH NA POKOPALIŠČIH V UPRAVLJANJU JAVNEGA PODJETJA MARJETICA KOPER, D.O.O. - S.R.L.

Izstavitev soglasja za enojni, dvojni, povečani grobni prostor, grobnica in za otroški ali žarni grob Cena
Izstavitev soglasja 7,43 EUR
Odstranitev starega spomenika, odstranitev stare ograje ali robnika ali okvirja, odstranitev žarne niše, odstranitev krovnih plošč ali betonske podlage, postavitev spomenika, postavitev novih okvirjev ali ograje ali robnikov, postavitev krovnih plošč ali betonske podlage ali stenske obloge, postavitev žarne niše, popravilo spomenika ali robnika ali stenske obloge Cena
enojni 12,94 EUR
dvojni 16,27 EUR
povečani ali grobnica 30,05 EUR
otroški ali žarni grobni prostor 9,18 EUR

DDV ni vključen v ceni.